Samovyvažovací axiální ložiska
Samovyvažovací axiální ložiska2017-08-09T11:41:57+00:00

SAMOVYVAŽOVACÍ AXIÁLNÍ LOŽISKA

Self-equalizing thrust bearings

Samovyrovnávací ložisko se používá v případech, kdy vlivem teplotních deformací, nebo průhybu hřídele, dojde k vychýlení límce hřídele od statoru.

Samovyrovnávací ložisko pak pomocí systému vyrovnávacích elementů toto vychýlení eliminuje.

Samovyrovnávací ložiska mohou být také dodána se senzory pro měření axiální síly.

Díky modulární GTW konstrukci může být navrženo radiálně-axiální ložisko se samovyrovnávacími axiálními segmenty. Celková délka ložiska se oproti řešení bez samovyrovnávacího systému výrazně neliší.

Samovyrovnávací axiální ložiska jsou používána pro různé typy aplikací.

VARIANTY LOŽISEK S AXIÁLNÍMI NAKLÁPĚCÍMI SEGMENTY

Všechny produkty
Vysoká kvalita výrobků
Nejmodernější strojní vybavení
Více než 20 leté zkušenosti s návrhem a výrobou
Vysoká výrobní kapacita