Návrh a vývoj
Návrh a vývoj2024-07-22T12:00:50+02:00

Návrh & Vývoj

Návrhy ložisek & Kalkulace

Člen německého výzkumného sdružení pro spalovací motory turbiny FVV

 • naše vývojové oddělení vyvíjí nové výrobky a své konstrukční a výpočetní návrhy ověřuje pomocí testů na zkušebních zařízeních v České republice i v zahraničí
 • vývojové oddělení také navrhuje tzv. řešení na míru v rámci požadavků zákazníka pro různé typy strojů
 • výsledky technických výpočtů zahrnují matice tuhosti a útlumu, ztráty, rozložení teplot, minimální tloušťku olejového filmu v ložisku a jiné významné faktory

Výpočty ložisek speciálním softwarem COMBROS

GTW zkušební stand pro radiální a axiální ložiska

 • každý nový výrobek je před uvedením na trh důkladně vyzkoušen, a to jak z materiálového hlediska, tak z hlediska chování ložiska v provozu
 • provádíme také testy za účelem zvýšení přesnosti výpočtů s využitím možnosti porovnání vypočtených hodnot s naměřenými
 • na standu lze změřit tyto hodnoty: ztráty u každého samostatného ložiska, průtok oleje + teplotu vstupního a výstupního oleje, teplotu ložisek, pozici středu hřídele při provozu, vibrace, axiální a radiální zatížení

TESTOVÁNÍ RADIÁLNÍCH LOŽISEK

 • maximální otáčky pomaloběžné hřídele 10 000 ot/min. (pastorek: 40 380 ot/min.)
 • maximální obvodová rychlost 150 m/s
 • maximální zatížení ložiska 7 MPa ~ 25 kN

TESTOVÁNÍ AXIÁLNÍCH LOŽISEK

 • maximální otáčky pomaloběžné hřídele 5 000 ot/min. (pastorek: 20 190 ot/min.)
 • maximální obvodová rychlost 120 m/s
 • maximální zatížení ložiska 5 MPa ~ 50 kN