Aktuální projekty
Aktuální projekty2018-12-11T15:38:40+00:00

Aktuální Projekty

Centra kompetencí

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem. Jeho značným přínosem je podpora růstu konkurenceschopnosti ČR.

  • Projekt ev. č. TE02000232 s názvem „Special rotary machine engineering centre“ je řešen s finanční podporou TA ČR. (doba řešení: 2014-2020)

Program EPSILON

  • Projekt ev. č. TH03010257 s názvem „Nová hydrodynamická naklápěcí ložiska s velmi vysokou tuhostí a útlumem“ je řešen s finanční podporou TA ČR (doba řešení: 01/2018 – 06/2020).

Program INOVACE

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know – how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

  • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000894 s názvem „Nová generace průmyslových ložisek“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INOVACE – Výzva I (inovační projekt), v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
  • Předmětem projektu je zavedení nových typů (druhů) stavebnicových ložiskových systémů pro horizontální uložení hřídelů točivých strojů, axiálních samovyvažovacích ložisek a ložisek s radiálně naklápěcími segmenty pro použití zejména v turbokompresorech. A zavedení nové technologie výroby radiálních segmentů a domečků ložisek pro turbokompresory a nového postupu výroby axiálních segmentů (balických ploch) a vyrovnávacích elementů pro axiální segmentová ložiska zejména velkých průměrů.
  • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009233 s názvem „Zavedení efektivní sériové výroby přírubových ložiskových systémů“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INOVACE – Výzva III (inovační projekt), v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
  • Předmětem projektu je zavedení nových typů (druhů) ložiskových systémů pro uložení hřídelů rychloběžných strojů a zavedení technologie obrábění vrstev tvořených materiály HALLAR a Epoxysklo pro elektrickou izolaci ložisek.

Program POTENCIAL

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

  • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009999 s názvem „Rozšíření vývojového centra – materiálová a rozměrová laboratoř“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu POTENCIAL – Výzva III, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
  • Předmětem projektu je rozšíření výzkumných prací, vč. inovačních aktivit ve vývojovém oddělení příjemce a posílení vzájemné účinné spolupráce s výzkumnou organizací.

Program APLIKACE

Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

  • Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012312 s názvem „Vývoj nových průmyslových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu – kompozicová ložiska s hydrodynamickou hrází“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu APLIKACE – Výzva IV, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
  • Předmětem projektu je vypracovat konstrukční dokumentaci pro následnou sériovou výrobu nových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu.